חדש באתר

כניסה לחברים

אימייל
סיסמה
זכור אותי   שכחתי סיסמה

סקר

באיזה מקום הייתם מעדיפים להכיר?

  • ברחבת הריקודים
  • הכרות על ידי חברים
  • באתר הכרויות
  • ברשת חברתית
  • משרד שידוכים
   צפה בתוצאות

תקנון

       תקנון ותנאי שימוש באתר   loveandmeeting


תקנון האתר הינו הסכם משפטי  בינך  "הגולש" או "המשתמש" לבין אתר  loveandmeeting השימוש באתר כפוף למפורט במסמך זה. אנא קרא את תנאי השימוש באתר (להלן:"התקנון").

כניסתך לאתר ושימושך בו יעידו כי  הנך מצהיר ומאשר כי הינך לפחות בן 18שנים.


השימוש באתר כפוף ומותנה להסכמתך לאמור בתנאים אלה.


השימוש באתר או במידע שבו מעיד על הסכמתך לתנאים אלה.


אם אינך מסכים לתנאים אלה, אינך רשאי להשתמש בשירות ולהמשיך בהרשמה.


בכל מקום בתקנון זה בו יופיע המונח "גולש" או "משתמש" הכוונה לאדם העושה שימוש באתר באמצעות רשת האינטרנט לרבות באמצעות תקשורת סלולארית.


תקנון האתר מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד וכל האמור בו מיועד לנשים וגברים כאחד.


בכל מקום בו תהיה קיימת סתירה בין הכתוב בתקנון זה ובין הכתוב באתר יראו הצדדים את הכתוב בתקנון בלבד כבר תוקף.


הנהלת האתר תהיה רשאית לשנות את תקנון האתר מעת לעת ללא צורך במתן הודעה מוקדמת ועל הגולשים באתר מוטלת האחריות להתעדכן בשינויים,

בעת הגלישה שלך באתר הינך מאשר את השינויים באתר ומסכים להם.


   המידע המופיע באתר   

 loveandmeeting 1  הנו אתר תוכן הכרויות הפועל ברשת האינטרנט  והמתווכת בלבד בין הגולשים, וניתן לשימוש כמות שהוא (AS IS).

2 להנהלת האתר שיקול הדעת הבלעדי להחליט אילו תכנים כאמור יוצגו ומיקומם באתר, להשעות או להפסיק כל חלק של השירות בכל עת, את הזמינות של מרכיבי השירות, ובסיס - הנתונים. ולהגביל את גישת הגולשים לחלקים או לכל השירות ללא הודעה מראש או אחריות מצידו.

3 הנהלת אתר  -  loveandmeeting  לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם "לגולשים" כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על השירותים ועל הנתונים המופיעים באתר או על המידע והתכנים המופיעים בו.   

4 הנהלת האתר לא תשא בכל אחריות לטעות במידע המפורסם באתר -   loveandmeeting וכן לא תישא בכל אחריות למידע מטעה ו/או שקרי שיופיעו בדפי הפרופיל של משתמשי האתר. כל מידע המופיע  בפרופילים של הגולשים באתר אינו מהווה תחליף לבדיקת התכנים.

5 הנהלת האתר לא תשא באחריות למידע ולתכנים שיתפרסמו בכל מדור  באתר על ידי צדדים שלישיים.

6 הנהלת האתר לא תהיה אחראית למהימנותו, אמינותו, דיוקו או שלמותו של מידע המופיע באתר,

ואינו מהווה תחליף לבדיקת התכנים המתפרסמים. ולכל תוצאה שתנבע מהסתמכות עליהם ו/או שימוש בהם.

7 פרטיים אישיים כמו מספר טלפון, וכתובת דואר אלקטרוני  של משתמשים באתר  יהיה בחלקו חסוי מכלל משתמשי האינטרנט.

8 הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות במקרה של פריצה למסד הנתונים של האתר ושימוש לרעה בפרטים הנמצאים בו. ולא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם למשתמש  או לכל גורם אחר, במקרה והמידע יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה בין במתכוון ובין מתוך רשלנות.

9 בהרשמתך לאתר loveandmeeting ובמסירת הדואר האלקטרוני שלך הנך נותן ומאשר להנהלת האתר להיכלל ברשימת לקוחות האתר אשר נמנים על תפוצת הדיוור הישיר שלה.

נתוני מידע אלו יישמרו במאגר המידע של אתר loveandmeeting בהתאם לפרטים כפי שנמסרו באתר על ידיך. הזנת הנתונים על ידך במסגרת האתר ואישורם למשלוח מהווה אישורך למשלוח דברי פרסום גם לאור תיקון 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשס"ח–2008 (חוק "הספאם").

סעיף זה גם מהווה הודעה על פי סעיף 11 לחוק הגנת הפרטיות התשמ"א - 1981 (להלן: "החוק") .

10 הפרטים שאתה מוסר ורושם ומפרסם בכרטיסך באתר   loveandmeeting מלבד הפרטים החסויים, הינם ציבוריים ויהיו חשופים לציבור הגולשים גם באינטרנט וגם מחוצה לו.

11. אתר הכרויות   loveandmeeting שומר לעצמו את הזכות להשתמש בכרטיסך כולו או חלקו,ותמונותיך הציבוריות כולן או חלקן  לצורכי פרסום וקידם האתר,הכוללים פרסום  בדואר אלקטרוני,בעיתונות הכתובה,באתרי אינטרנט,רשתות חברתיות באינטרנט,ובכל אמצעי מדיה אחר לפי שיקול דעתה.

12אתר  loveandmeeting   שומר לעצמו את הזכות לעקוב אחר המודעות וההודעות הציבוריות שאתה מפרסם באתר על מנת להבטיח שהם עונים על תקנון האתר.

13 הנהלת אתר  loveandmeeting שומרת לעצמה את הזכות להעתיק ו\או להעביר כל כרטיס או את כל כרטיסי הגולשים שנפתחו באתר זה, לשאר האתרים אשר בבעלותה, או בשמות דומיין אחרים שבבעלותה ברשת האינטרנט.

14 בעת הרשמתך לאתר   loveandmeeting  הנך מסכים בזאת שאתר  loveandmeeting יעביר את פרטי המשתמש שלך ופרטים אישיים לכל גורם או צד שלישי שיבקש זאת במקרה של מחדל ו/או פגיעה במשתמשים של אתר   loveandmeeting ו\או הפרת תנאי הסכם זה או במקרה של החלטת בית משפט.

15 בנוסף תהיה רשאית הנהלת האתר לחשוף את פרטי המשתמש בכל מקרה של מחלוקת או הליך משפטי בינה ובין המשתמש.

  קבלת הודעות בדואר אלקטרוני

16 הנך מתחייב לרשום בפרופיל כתובת דואר אלקטרונית פעילה.

17 הנך מאשר ומסכים שאתר  loveandmeeting  או כל אתר אחר שבבעלותה ישלח לך הודעות ממשתמשים באתר, כגון אישור הרשמה לאתר,שחזור סיסמא,קבלת הודעה ,קריצה,צפיה בכרטיס ועוד

18הנך מאשר ומסכים  שאתר   loveandmeeting ישלח לך מודעות פרסום הודעות ועדכונים לאתר מעת לעת לפי הצורך כל עוד כרטיס הפרופיל שלך לא נמחק מהאתר.

19 ניתן להסיר את עצמך בכל עת מרשימת התפוצה מהגדרות הפרופיל האישי או על ידי שליחת בקשה בטופס יצירת הקשר באתר.

 שירותי האתר  loveandmeeting

20   loveandmeeting הנו אתר הכרויות הפועל ברשת האינטרנט ומיועד לגולשים מגיל 18 ומעלה בלבד

21   loveandmeeting הנו  אתר הכרויות המאפשר לנרשמים לאתר ולשירות לפתוח פרופיל אישי על מאגר מידע הנמצא  בבעלותו. על ידי הכנסת שם משתמש וסיסמא אישית.

22 על מנת לפתוח פרופיל שכזה נדרש הנרשם למלא את פרטיו האישיים, תיאורו, ופרטים נוספים, ואף לצרף את תמונותיו, או קובץ וידאו קליפ.

23   loveandmeeting  שומרת לעצמה את  הזכות שלא לפרסם תמונות או קובץ וידאו  אשר צורפו ע"י המשתמש לפרופיל האישי, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

24 מרגע שהושלמה ההרשמה, נכנס הפרופיל האישי של המשתמש לרבות כרטיסו האישי למאגר, ומשתמשים אחרים המבצעים חיפושים במאגר יכולים לצפות  בפרופיל האישי ולהכיר אותו (למעט פרטיו החסויים) של המשתמש.

25 loveandmeeting  מרכז עבור גולשי האתר את דפי הפרופיל של הנרשמים באתר כפי שנכתבו ע"י הגולשים כמות שהוא (AS IS).

26 שימוש בתכני האתר מותנה ברובו בתשלום באמצעות אמצעי תשלום כמפורט באתר  loveandmeeting

27  מובהר בזאת כי תקופת השימוש ניתנת להקפאה למשך 3 חודשים בלבד, לאחר מכן תימחק אוטומטית מהאתר.

28 הנך מסכים בזאת  כי המנוי לאתר הנו אישי ואינו ניתן להעברה לאדם אחר.

29  באישור הסכם זה מצהיר המשתמש כי שימוש בכל תכני האתר יעשה למטרות אישיות בלבד והמשתמש לא יבצע כל שימוש מסחרי בתכנים הנמצאים באתר,לרבות העתקת התכנים והפצתם לצורכי עשיית רווח.

30 במקרה של מחלוקת ו/או חילוקי דעות בין הנהלת האתר והמשתמש, הנתונים הרשומים בבסיס הנתונים של הנהלת האתר בשרתים יהוו ראיה חלוטה לצורך הכרעה במחלוקת והם יהוו ראיה חלוטה בכל הליך משפטי בין הצדדים .

תנאי שימוש בצאט מצלמה

31 הנך מצהיר ומסכים שידוע לך כמשתמש באתר   loveandmeeting  ובצאט מצלמה, שמפעילת אתר הכרויות   loveandmeeting אינה אחראית לאיכות השידור, לקול ולתוכן המועבר באמצעות צאט מצלמה.

32 כמו כן מפעילת אתר הכרויות  loveandmeeting  שומרת לעצמה את הזכות לא לחבר גולש לצאט מצלמה או לנתקו על פי שיקול דעתה הבלעדי.

חדרי "הצ'אט" באתר, "צ'אט" בין גולשים

33 בהיכנסך "לחדרי הצ'אט" הינך מקבל ומאשר את האמור לעיל.

34 הינך  מסכים ומקבל  "שחדרי הצ'אט" אינם מפוקחים או ממודרים על ידי מפעילת אתר הכרויות   loveandmeeting  מפעילת האתר אינה שולטת בתכנים, בהודעות ובמידע המצויים "בחדרי הצ'אט", וכן אינה מאשרת אותם בכל צורה שהיא.

35 התכנים מועלים על ידי המשתמשים  בזמן אמת וללא כל פיקוח עליהם, התכנים הינם באחריות המשתמשים בלבד.

36 הנהלת אתר הכרויות   loveandmeeting  לא תהיה אחראית ואינה נושאת בשום צורה שהיא לתכנים,ההודעות,והמידע המועלים על ידי המשתמשים בזמן אמת לחדרי הצ'אט.

תמיכה טכנית

37 הנך מסכים וידוע לך  שהנהלת האתר תיתן תמיכה טכנית תוך 72 שעות, ומענה לשאלות כלשהן למשתמשי האתר בדרך של דואר אלקטרוני בלבד.    

תשלום באמצעות מערכת שיחת טלפון
38 יש אפשרות באתר לשלם דרך חשבון הטלפון  על ידי חיוג למספר 1900 ו\או מספר בינלאומי ללא נציג שירות, 24 שעות ביממה.

39 מחיר השרות למספר 1900 הוא מחיר סלולרי רגיל ובתוספת 0.50 אגורות לדקת שיחה,

ללא צורך במנוי חודשי.

40 מחיר השרות למספר בינלאומי הוא בחיוב שיחה חד פעמי כפי שרשום מעת לעת בדף רכישת מנוי ומתבצעת במערכת מענה קולי ממוחשב של חברת PAYCALL .

41 מחירי המנויים באתר לתקופה של חודש ויותר, כפי שרשום מעת לעת בדף רכישת מנוי .

42 לצורך קבלת השרות הנך מצהיר כי הנך לפחות בן 18 שנים.

43 הנך מצהיר כי הנך הבעלים החוקיים של  הטלפון הנייח ו/או הטלפון הנייד הסלולרי שבאמצעותו הנך משלם עבור השרות שבאתר   loveandmeeting והנך יכול להוכיח זאת במידה ותידרש לכך .

44 במידה והנך אינו הבעלים החוקיים של מכשיר הטלפון הנייח ו/או הנייד הסלולרי שבאמצעותו ביצעת את  התשלום עבור השרות , הרי שהנך מצהיר ומתחייב כלפי מפעילת אתר הכרויות  loveandmeeting שהשימוש בטלפון הינו בידיעתו ובהסכמתו של הבעלים החוקיים של הרשום בקו הטלפון.  

45 הנך מצהיר מתחייב ומסכים  שבאחריותך הבלעדית לשפות את הנהלת  חברת   loveandmeeting בגין כל תביעה ו/או דרישה שתתקבל על ידי הבעלים החוקיים של קו הטלפון לגביו בוצע התשלום על ידך.

רכישת מנוי באתר   loveandmeeting

46 רכישת המנוי והסליקה באתר מאובטחת, על ידי חברת PayPal ישראל.

47 ניתן לרכוש מנוי באתר לפי מספר מסלולים המוצעים בדף רכישת המנוי באתר, המנויים ייגבו בתשלום אחד בלבד ללא פריסת תשלומים.

48  מחירי המסלולים המוצעים יכולים להשתנות מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי של הנהלת   loveandmeeting המנויים באתר הינם מסוג מנוי מתחדש.   

49 בתום תקופת המנוי, המנוי יתחדש באופן "חודשי" לפי המחיר המוצע באתר  ביום תאריך החידוש.

 50 על מנת לבטל חידוש אוטומטי, או לבטל מנוי יש להיכנס לאזור המשתמש שלך באתר ולבטל את חידוש המנוי, או לשלוח הודעה לצוות האתר בטופס צור קשר, בצירוף פרטים מזהים 72 שעות לפני מועד החידוש.

51 לא יינתן החזר מלא או חלקי, למשתמש שהפר את תנאי השימוש באתר, או הקפיא את חברותו באתר מכל סיבה שהיא.

52 הנך מתחייב לספק נתונים נכונים אמיתיים ומדויקים בעת רכישת המנוי.

53 רכישת המנוי מותנית בקבלת אישור מוקדם של  "הסולק" כפי שיהיה רשום באתר מעת לעת ואשר יאפשר את חיובם. במקרה בו לא תתאפשר הגבייה באמצעות "הסולק" עבור המנוי לא יהיה רשאי המשתמש להשתמש בשירותי האתר.

54 הנך מצהיר ומאשר כי במידה ויסתבר שהמידע שנמסר על ידך בעת הרשמתך במהלך הרכישה אינו מדוייק ו\או אינו בבעלותך, הנהלת אתר   loveandmeeting שומרת לעצמה לתבוע אותך בגין כל נזק ישיר או עקיף שיגרם לאתר או למי ממשתמשיו.

55 הנך מצהיר ומסכים שבמידה והנהלת   loveandmeeting תאלץ לפנות להליכים משפטיים לצורך גביית תשלום בעבור מנוי, ייגבה בנוסף לכל חוב סך מוסכם של 500 ש"ח עבור מכתב התראה מעורך דין, וסך מוסכם של 2000 ש"ח במידה והחברה תאלץ לנקוט הליכים משפטיים לצורך גביית החוב.

56. PayPal ישראל סולקת עבור האתר את כרטיסי האשראי ומגינה על המידע הפיננסי שלך באמצעות מערכות מובילות של אבטחה והגנה מפני הונאות.

57 כאשר אתה  משתמש ב-PayPal, פרטי כרטיס האשראי ופרטים אישיים שלך אינם נחשפים בפני בעל אתר   loveandmeeting עם השלמת התשלום עבור השרות,תקבל בדואר אלקטרוני קבלה עבור עסקה זאת.

הצהרות

58 הנך מצהיר שהינך מסכים כי כל התקשרות  או מפגש במציאות  בינך לבין כל אדם אחר אשר תיווצר באמצעות אתר  הכרויות   loveandmeeting הינה באחריותך האישית בלבד,והינך מבין שאתר   loveandmeeting רק מתווכת ומקשרת בין הגולשים באתר,ולא יהא אחראי כלפיך ו/או כלפי כל אדם אחר בגין כל נזק ו/או פגיעה אשר תיגרם לכם .

59 הנך מצהיר כי ידוע לך כי המערכת אינה מבצעת סינון של המצטרפים הנרשמים לאתר ואין ביכולתה לאמת את הפרטים האישיים בשום צורה או אופן, הם ניתנים כמות שהם (AS IS).

בעלי אתר  loveandmeeting  או מפעיליו, לרבות מנהליהם, עובדיהם וכל מי מטעמם

אינם אחראים לנכונות המידע, אמינותו, שלמותו, עדכניותו, למידת הדיוק שבו, או לליקוי או טעות כלשהם שחלו בדרך הצגתו או העברתו. אתר  loveandmeeting לא ישא, במישרין או בעקיפין, באחריות כלשהי למידע, ו/או התאמתו לצרכיך, ו/או לכל נזק, ישיר או עקיף, אשר נגרם לך מהתקשרות כלשהיא עם משתמשים אחרים  או לצד ג' כלשהו בגין ו/או בקשר עם המידע ו/או השימוש בו והינך פוטר/ת בזה את אתר  loveandmeeting  מכל אחריות כאמור.

60 הנך מצהיר כי ידוע לך כי קיים סיכון  שגורמים בלתי מורשים יצליחו לפרוץ לפרופיל האישי שלך באתר ו/או של משתמשים אחרים להם מסרת פרטים  אישיים שלך ולעשות פעולות בלתי מורשות בשמך ו/או בשם משתמשים אחרים ו/או להשיג מידע חסוי עליך  ו/או לבצע כל מעשה בלתי מורשה אחר בפרטים שמסרת לאתר.

61 הנך מצהיר כי הנך לוקח אחריות מלאה לסיכונים הכרוכים במסירת המידע לאתר, ומובן לך שאתר הכרויות   loveandmeeting לא יהא אחראי כלפיך ו/או כלפי כל אדם אחר בגין כל נזק ו/או פגיעה אשר תיגרם לכם.

62 הנך מצהיר כי ידוע לך כי משתמשים אחרים באתר ו/או גורמים בלתי מורשים, עלולים לפגוע ברגשותיך בהצגת חומר תועבה,כתיבת דברים פוגעים, גזעניים, מעליבים, ולעבור על חוק כיו"ב.

ואתר  loveandmeeting לא יהא אחראי כלפיך ו/או כלפי כל אדם אחר בגין חשיפה שלך לכל פגיעה .

63 הנך מצהיר כי ידוע לך  כי אתר   loveandmeeting  לא יהא אחראי כלפיך לכל נזק, ישיר או עקיף אשר יגרם לך כתוצאה מהשימוש בשירות ו/או ממניעות כלשהי מהשימוש בשירות בשל כל סיבה שהיא. מובהר בזאת  כי בכל מקרה שלא יהיה  loveandmeeting  אתר הכרויות לא יהא מחוייב כלפיך בסך העולה על הסך ששולם על ידך עבור השירות לחודש.

64 הנך מתחייב שלא לעשות כל שימוש לרעה בכל מידע שהוא אשר יגיע אליך עקב שימושך באתר.

65 הנך מתחייב שלא לפרסם באתר או בפורום או בבלוג פרט אישי כלשהו ו/או פרט מזהה אחר של כל אדם אחר ללא הסכמתו האישית והמפורשת לפרסום זה.

66 הנך מתחייב כי לא תבצע, כל פעולה אשר יש בה כדי לפגוע באתר הכרויות   loveandmeeting או להפיל את השרתים שלו או לגרום לו נזק בכל דרך שהיא.

67 הנך מתחייב לא להעביר למשתמשי אתר   loveandmeeting כל חומר ו/או קובץ מחשב הנושא וירוס  ו/או תוכנה ו/או קוד העלול לפגוע ו/או לגרום נזק לאתר  ו/או למחשבים אחרים. של המשתמשים האחרים.

68 הנך מסכים כי   loveandmeeting אתר הכרויות שומר לעצמו הזכות להפסיק לך את אספקת שירותי ההיכרויות באתר, לערוך ו/או לשנות ו/או להסיר ו/או למחוק את הפרופיל שלך, וכל פרסום ו/או מידע ו/או הודעה ו/או תמונה ו/או כל דבר אחר אשר תציג ו/או תשלח ו/או תפרסם באתר, כל זאת ללא צורך בהנמקה וללא חובה בהודעה בכלל.

69 הנך מצהיר כי ידוע לך כי באתר מתפרסמים קישורים רבים לאתרים אשר אינם קשורים לאתר   loveandmeeting  ובהם עלולים להיות תכנים שיפגעו ברגשות שלכם, וכי להנהלת   loveandmeeting לא תהיה כל אחריות כלפיך, כניסתך לאתרים אלה הינה על אחריותך האישית בלבד.

איסור שימוש מסחרי ו/או למטרות פרסום באתר  loveandmeeting

70 אין לבצע שימוש במערכות השונות של אתר הכרויות  loveandmeeting בכל צורה שהיא על מנת לשלוח דואר זבל,או לפרסם מוצר או אתרי אינטרנט מכל סוג שהוא,או לשלוח הודעה לשימוש מסחרי מכל סוג שהוא, הנך מסכים  שהפרת סעיף זה תגרור תשלום של פיצוי מוסכם בסך של 50,000 ש"ח + 400 ש"ח נוספים עבור כל הודעה שנשלחה למשתמש באתר ללא צורך בהוכחת נזק מצד האתר.

71 הנך מצהיר ומתחייב כי אפילו אם תבצע את השימוש בניגוד לאופן המפורט בהסכם זה עבור גורם אחר, הרי שפעולתך זו תחייב אותך ואת אותו גורם ביחד ולחוד וכי אתה תהיה מחויב בעצמך, באופן אישי לתשלום הקנסות הנזקים והפיצויים המוסכמים המפורטים לעיל.

72 הפרה של אחד מהסעיפים תביא לנקיטת צעדים משפטיים כנגד כל משתמש או גוף שיפר את זכויות האתר.

קניין רוחני

73 כל המידע באתר כולל תכניו השונים,ההודעות, המבנה של אתר,העיצוב,קוד מחשב,קובץ וידאו,תמונה,קובץ גרפי,וסימני המסחר של  loveandmeeting והמערכות השונות הנם קניינם של בעלי האתר.

74 אין לשכפל,לתרגם,להעתיק,לצלם,לשמור,להפיץ,לפרסם כל מידע או כל פרט מהאתר בין בתמורה ובין שלא בתמורה ללא קבלת אישור בכתב מבעלי אתר  loveandmeeting.

אחריות בגין נזקים ושיפוי  

75 כל משתמש באתר הכרויות  loveandmeeting מתחייב לשפות את הנהלת האתר, עובדין, בעליו, סוכנין, וכל צד ג אחר  בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו לה ובכלל זה שכ"ט עו"ד תביעה, פיצויים  והוצאות משפט עקב הפרת תנאי שימוש אלה או יהיו קשורים לשימוש שלך באתר.  

76 הנך מתחייב כי במידה  ויפגע צד ג' כלשהו עקב  מחדל שלך במהלך שימושך באתר  loveandmeeting תהיה מחוייב אישית לפצותו בגין כל פגיעה ו/או נזק אשר יגרם לו.

הגבלת אחריות של אתר הכרויות  loveandmeeting

77   loveandmeeting הנו אתר תוכן הכרויות הפועל ברשת האינטרנט  והמתווכת בלבד בין הגולשים, והשירות המוצע באתר ניתן לשימוש כמות שהוא(AS IS). ואין אנו אחראיים לתכנים הקיימים בו .

78 אתר הכרויות   loveandmeeting אינה מתחייבת ששירותי האתר לא יופרעו,או יהיו  חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבים או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים או אצל מי מספקיה.  

79 הנך מצהיר כי ידוע לך  שאתר הכרויות   loveandmeeting  לא יהא אחראי כלפיך בשל עוגמת נפש מכל סיבה,כל פגיעה ו/או אובדן ו/או תביעה ו/או נזק ישיר ו/או עקיף  אשר יגרם לך בהקשר לשימושך באתר  loveandmeeting , או כתוצאה ממניעות כלשהי לשימושך באתר, או בגין אבדן הזדמנויות ומפגש עם חברי האתר השונים.

80 כל המידע הקיים באתר  loveandmeeting הינו באחריותך בלבד או אחריות המשתמשים, אין אנו אחראיים על המידע, וההודעות המתפרסמות  באתר על ידי המשתמשים השונים.

81 אין אנו אחראיים בשום צורה על אמיתות התוכן המתפרסם באתר  loveandmeeting על ידי המשתמשים השונים.

82 הנך מצהיר כי בכל מקרה  אתר הכרויות  loveandmeeting לא יהא מחוייב כלפיך בסך העולה על הסך ששולם על ידך עבור השירות לחודש.

גילוי מידע לרשויות החוק

83 כל פרטי הגלישה וכל הפעולות המתבצעות באתר מתועדות על ידי כתובת ip של המשתמשים באתר.

84 אתר הכרויות  loveandmeeting שומר לעצמו הזכות לגלות לרשויות החוק, על פי דרישתן, או על פי צו , או אם במסגרת תלונה לרשויות אותה ייזום   loveandmeeting אתר הכרויות, את כל הפרטים  של משתמש ו/או של משתמשים באתר, לרבות פרטי זיהוי, תוכן הודעות והתקשרויות באמצעות האתר, לרשויות החוק  ללא חובת הודעה ו/או הנמקה למשתמש.

אבטחת מידע באתר

85 באתר   loveandmeeting מיושמים נהלים לאבטחת המידע הנאגר, וזאת במטרה לצמצם חדירה לא רצויה למחשב\שרת האתר, פעולות אלה אינן מספקות הגנה מלאה ולכן הנהלת אתר  loveandmeeting אינה מתחייבת כי המידע והשירותים הניתנים באתר חסינים מפני גישה בלתי מורשית אליהם, ואינה יכולה להבטיח  שצדדים שלישיים לא מאושרים לא ישיגו גישה למידע שלך.

"קובצי" (Cookie)

86 יתכן ובאתר יעשה שימוש בקובצי Cookie לצורך תפעולו השוטף והתקין , כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע.

זה עוזר לנו לנתח נתונים על תעבורת האינטרנט, ולשפר את אתר שלנו על מנת להתאים אותו לצורכי הלקוח.

87 קבצי Cookie הנם קבצי טקסט אשר יוצר הדפדפן לבקשת שרת האתר. במידה ואינך מעוניין בקבלת קבצי Cookie ניתן למנוע זאת על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן מחשבך. כן ניתן למחוק קבצי Cookie שנשמרו במחשבך.

88 עם זאת יש לזכור כי מחיקת קבצי Cookie  או הפסקת קבלתם עלולה למנוע גישה לדפים ולשירותים מסוימים באתרr ובאתרי אינטרנט אחרים, וכי מחיקתם של קבצי Cookie כוללת מחיקת שמות משתמש, פרטים וסיסמאות שייתכן וברצונך לשמור.

התיישנות

89 הנך מסכים בזאת כי לאור אופיו הייחודי של אתר הכרויות   loveandmeeting אשר מפגיש בין הגולשים באתר,כל תביעה ו/או דרישה נגד אתר   loveandmeeting ו/או הבעלים תוגבל לתקופה של 6 חודשים ממועד פרסומה ו/או הופעתה באתר. הסכמתך לסעיף זה כמוה כהסכם לתקופת התיישנות  כמשמעו בחוק ההתיישנות התשי"ח - 1958. למען הסר ספק הוראה זו תגבר על כל הוראת דין אחרת.

90 על אף האמור לעיל מובהר כי אין באמור כדי לשנות את תקופת ההתיישנות הקבועה בחוק לגבי כל עילה אשר תהיה לאתר כלפי הגולש ו/או המשתמש.

 סמכות השיפוט

91 סמכות השיפוט  בכל העניינים  הנוגעים לתקנון  זה וכל מחלוקת משפטית הקשורה לשימוש באתר  

loveandmeeting מוקנית לבתי המשפט המוסמכים של תל-אביב יפו.

המשפט והדין הישראלי יהיו הדין שיחול על תקנון זה בלבד, ולא יחול כל דין אחר.

92 המשתמש מסכים ומאשר בזאת כי קרא את התקנון ומוכן להיות מחוייב על ידי התנאים המפורטים בהסכם זה ובמדיניות השמירה על הפרטיות של החברה.


צור קשר הבלוג שלנו הכרויות לסטוצים אתרים מומלצים בניית אתרי הכרויות קידום אתרים בגוגל